Prenumerationer

juli 5, 2013

Idag har samtliga aktiva SMS-prenumerationen avslutats på everysport.com. Detta pga. ändringar i WyWallets registreringsförfarande (2013-06-01, http://terms.wywallet.se). För att ingen ska hamna i kläm har vi därför valt att avsluta samtliga medlemmars prenumerationer.

SMS-prenumerationerna finns kvar på everysport.com och fungerar precis som förut, gäller för både slutresultats-prenumerationen och mål-för-mål-prenumerationen.

Vid frågor, maila gärna support@everysport.com.

Annonser